Věříme...

...že v každém člověku je talent, pokud ho v práci využívá, má největší přínos pro sebe i firmu a následně se to odráží ve výsledcích společnosti

marcela

Marcela Němcová

radek

Radek Průša

Jak pomáháme?

Umíme vytvořit:

 • inspirující
 • otevřenou
 • kreativní
 • odlehčenou atmosféru

Co je výsledkem?

Lidé si odnáší praktické příklady (znalosti a dovednosti)

Prožitky, které motivují k uvedení naučených věcí do praxe

 • Rozvojové programy (obchodní, manažerské a osobní)
 • Analýza/nastavení firemní kultury (atmosféry)
 • Tréninky/workshopy, coachingy/mentoringy
 • Prodejní dovednosti

  Školení Prodejní dovednosti nebo také Obchodního myšlení je pro každého, kdo potřebuje přesvědčovat ostatní. Zkušení obchodníci si díky němu osvěží klíčové principy, z nichž jejich práce vychází.

 • Komunikační dovednosti

  Komunikační dovednosti jsou základní a nejdůležitější součástí měkkých dovedností. Pokud člověk ovládá umění komunikovat, je ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem nebo vedoucím. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe.

 • Manažerské dovednosti

  Manažerské dovednosti je pojem označující požadované dovednosti managera. Můžeme říct, že to jsou tyto dovednosti:

  • Plánování – znát techniky plánování a aplikovat je v praxi
  • Organizování – znát techniky organizování a být schopen je aplikovat
  • Řízení lidí – schopnost řídit lidi (jde typicky o tvrdé dovednosti – přidělování úkolů, kontrolování apod.)
  • Vedení lidí – schopnost vést lidi (jde typicky o měkké dovednosti – motivovat, inspirovat, koučovat…)
  • Komunikování – být dobrý komunikátor
  • Vyjednávání – schopnost úspěšně vyjednávat
  • Rozhodování – znát techniky rozhodování a umět je prakticky aplikovat
  • Řešení problémů – umět řešit problémy
 • Prezentační dovednosti

  Cílem prezentace je přesvědčení druhých, aby věřili řečníkovu názoru a přijali jeho případná doporučení. K tomu je potřeba, aby měl prezentující jasnou představu o tom, co říká a ukázal, že tomu také sám věří.

 • Asertivita a time management

  Prázdná sekce. Upravte stránku, abyste přidali obsah.
 • Sebepoznávací workshopy

  Prázdná sekce. Upravte stránku, abyste přidali obsah.
 • Osobností diagnostika

  Prázdná sekce. Upravte stránku, abyste přidali obsah.

Napiště nám!

Máje nějaké dotazy? Chcete se dozvědět více o školení, nebo si školení rovnou objednat?

We will contact you within one business day.

© Copyright 2016 Renovate Theme by QuanticaLabs